10. or. aur.

 

1147

 

        Silveroren partierea

        oy adituric Silviac

        damu andia oy eben artu

        bioz berean menetan

 

        Silvero baga biçi icaate

        oy eçin eben sufridu

        aren açean joateco

        da liçençia escatu

 

        Silviac bere ugaçabari

        onela esan deuso

        rromeria bat eguiteco

        jauna daucat nic gogo

 

        Onegati serviçen bada

        arren bearr deust parcatu

        çegaiti biurr nadinean

        serviduco çaut jauna çu

 

Silvia despediduric bere ugaçabaganic ynorc eçautu ez

leguiançat quendu eben bere jaztecoac eta artu eben

arçai baten jaztecoac eta asi can bere biajea arçaen

Silvero joeala equian lecuetati egun baten bada bere

bideti joeala topadu çan arcai bigaz çeñai Silviac

ytaundu eusten nora lloaçen çenac erançun

eusten manera onetan arçai polita yc jaqui-

ngo doc eçe guec goaçela Dueroco riberara çegaiti

ençun dogu eçe Silvero derechan arçai batec dabela

lucha

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—