6. or. aur.

 

1143

 

                Donzellacho linda damea

                flordelisea çara çu

                ene penea dacusun guero

                arren berva bat esaçu

 

Ecusiric Sirenac Silveroen platiquea artu

eben Silveroc escuetan eucan arpea çeña

jaite ebela erançun eguion manera onetan

 

Ecusiric          Jentil honbre penadua

sirenac            enegaiti cautibua

                      çure llantu dolorosooc

                      emaiten deustae contentua

 

Bere cantaetea Sirenac acabaduric urten

eben ain lasterr Silvero egoan lecurean eçe

ez çan bastadu ynor bere biurqueta Silve-

roc aynbat sentidu eben bada Sirenac esan

eben bervaac eçe erorri çidin jarriric egoan

silla baterean ain aguiz eçe Silvia ysasi

ez ballaco ez çatean miracuru an yla bae-

goan bada Silvero ain acordu guchigaz eçe

Silviac uste eben eçe escuarrtean ylgo liçaca-

la areanda beregan biurtu çeitean artean

eta destenpleac ychi eguion orduan asi çan

Silvia Silvero consolaetan bada bere ecusi-

ric Silveroc ain cruelmente bere Sirenac

trataetan lebela ez eben gura ynorc berva-

ric leguion salvo bacochic egon baxe

eta ala Silviac urten eben arean nun

Silve

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—