5. or. atz.

 

terren eçe erregutu eusan Silviari legui-

ola ain mesede andia eçe leguiola be-

re partez Sirenari erregutu bisitaetan

etorri leguiola çegati leucala esperança

andia jaun çerucoagan eçe aen mesedea

servidu yçaten liçala Sirenac bisitadu

balegui bertati osatua çala Silviac

bada eçauturic Silveroen borondatea pro-

metidu eusan eçe biaramunean sinfalta

sirena eroango leusala bere aposentura

ainbat aseguin Silveroc artu eben Silviac

eguin eusan promeseaz eçe casi eucan gax

guztia quendu jacan biaramun goxean joan

çidin Silvia Sirena bisitaçen eta osteango bes-

te bervaen artean eguion erregutu leguiola

conpania Silvero egoan aposentura joaten

eta Sirenac esan eusan eçe aseguin lebela

çeinçuc alcari escuetaric eustela joan çirean

Silveroen camarara nun sar çiteçenean utra

cortesmente Silverori berva eguin eusaen çeñac

al eguian cortesia eta mesura guztiaz saludadu

çituan eta escatu çidin arpa bat çeña utra

dulçero jaiten asi çan manera onetan cantae-

tan ebela

                Donzellea çegati çaoz

                enegaz enojaduric

                çurequin ene aitasuna

                orrela ançi jaquinic

donzella

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—