51. or. aur.

 

Ezkerreko zutabean: Mendi altuan erura daydi

aran baxuan eguzqui

mendiaranc gustiac baino

ene coytaoc naguçi

ycaz laztan ninduan donzella batec

aurten nai ez equei

laster canbiatu ninduan

deseo ebenagayti

 

(Izen zifratuak: C. Elena

Maria Gonzalez

Margarita)

 

Eskuineko zutabean: Ytai lelo y bai lelo

echean aray leloa

damarica dan galantaena

Belagai Butroecoa

Belagaya dioça eta

corionean jajoa

oreanic jagui nincan

astelen goicean

escuetan busti eta

calera nirteanean

ene lastan çuri ederra

berduraquin aurean

soynean gonaz ondo jaçita

jurapa oria gaynea

guerian guericoa eder

solea sotil oynea

bularteria trapua çuri

labradurac urrea

donzellaquin fordeliçac

lepoan goyenaynean

donzella batec joçi çeban

Yruneco calean

niri ondo costa jaquin

Guipuscoaco lurrean

orayn aldiaz ayta deça[...]

Gaztelaco noblezia

Burgus ta Toledo

ta Cordoba ta Sibillia

[...]co e Rei[...]

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—