31. or. aur.

 

1185

 

1

Çegaiti beguiratu gura ez doçu

çugaiti nola nagoan cantaetaz

bioçau jo deustaçu anech flechaz

nigaz conturic eguin nay ez doçu

beguira eguiçu çer eguiten doçun

nuen contrata nola oyta çabilçen

amoreac çer deusan çuri aguinçen

belarrioc yrecaçu eta dançuçun

 

2

Donçella guztioi deustet aguinquetan

daguiela amoraduoc ondo artu

onegaz linda guztioc beucae contu

çerren joango nax neurau escaetan

curela yfinico dot estuetan

baldin da mandamentuau goarda ez badez

nic au erraz daiquet neure partez

asi banadi amorez conbatietan

 

3

Amoreac ençun doçu ene laztana

oy bere mandamentuan çer dioan

apa bat baneydiçu ao goçoan

bacusu ene fedea firmea dana

donçellea arren eguiçu ene esana

 

Alboan: Lado V.M. reçibi

y con ella me olgue

Echabe

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—