23. or. aur.

 

1175

 

Cançion

Yragarri oy ez naguiçun

jentil honbrea bildur nax

neurc ecusiric nola çarean

nesquea bildurago nax

 

Nola andraen bildur çara

aec baga onic ez badoçu

aen obraen oyta bildur nax

çure bere bay badaguiçu

ez dot eguingo gauça gaxtoric

oy ez dasaçun bildur nax

neurc ecusiric nola çarean

nesquea bildurago nax

 

Çerren dioçu secretoric

oy andraetan ez dala

çerren causea beguiraçaca

yfinten dave obratan

faltaduco jaçulaco

çençuna gogan bear nax

neur ecusiric nola çarean

nesquea bildurago nax

 

Andraetan discreçioric

ez dala uste al doçu

bay baya daven çençuchoori

gaxqui daroae guiadu

oyta bildurrac ycara nabil

ez daquit neurau nor naxan

neurc ycusiric nola çarean

nesquea bildurago nax

ffine

 

Alboan: Por vuestra merced avia pedido don Juan

la mano mia

 

Alboan: Donçelachoa orain caoz

soverviagas? beteriz?

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—