22. or. atz.

 

Copla 61

Donçellachoa orain çaoz

soberviagaz beteric

ezcon baçatez eongo çara

ardia leguez masaric

 

Egun baçaoç libertadeaz

oy noxbayt galduco doçu

fortunea curela dana

aldi bat pensa eçaçu

onezquero fiaçe çatez

ez artu fantasiaric

ezcon baçatez eongo çara

ardia leguez mansoric

 

Beste bategaz ezcondu arren

uste badoçu oba dala

errazoaz desaqueçue

la bella mal maridada

orduan acordaduco çara

oy nola esan niçun nic

ezcon baçatez eongo çara

ardia leguez mansoric

 

Ala çara mudaduco çe

ez çau ynorc eçautuco

biçi beste bat artuco doçu

condicioac quen çaiteco

 

Ezkerreko aldean:  Ene laztan ederr

on erechia

 

San Donato jauna

doneachia

eracustac neure

onerechia

arren aguirr çatez

yçarr çuria

beyn Errnandez da

guero Maria

acabadu eztididin

ene biçia

ez nigana yramo

çeure gueçia

sinis eçaqueçu

ene eguia

noxpait yrecaçu

çeure beguia

çuretaco nic daucadan

guztia

ezta minçorr salvo

ezti eztia

çugan ereingo dan

ene açia

ez bildurrtu eze

ezta gaçia

 

Eskuineko aldean: Angelina gloriosa

tan fermosa como

la rosa quando Dios

hijo naçio por la tie-

ra pareçio bino el

angel San Graviel

oy el pastor el de me-

dia que hizo nuestra se-

nora Maria oi di-

os gozo alegria

alegraos de toda-

via todo el mun-

do salvaria si

no aquel pero ju-

dio que nuestro señor

mato y manos en

clavo su coraçon

vendito al espino

con espino decalva-

ron en San Martin

con gran dolor ro-

mero vete a tu vida

sanaras romasas?

del padariso

angeles cantan en

 

Erdiko zutabean: eta las puertas

aviertas la allaria

 

Ezkerreko zutabean: Coro con coronas

de oro doro? diez

amen Ave Maria

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—