21. or. aur.

 

1172

 

Lecu onean topadu gara

jaun çerucoac guraric

oy apeadu bear neuque

badoçu borondateric

ene laztana solas daigun

gueurcheoc bioc bacarric

jaun çerucoaen amorearren

jauna çaoça gueldiric

basoan neurau bacarric nago

çe beguit agravioric

ene laztana ezin neyque

nic orrelaco gauçaric

culpa andia eçarri leydae

eyça galdu banegui

jentil onbrea ez neyqueçu

neure biçian bervaric

oy eta bardin ezpa çe eguit

oy orain ychi libreric

biarreçiac urrean datoz

arren betorque ebeti

al daguidana nic eguingo dot

ez artu asecabaric

orrela gura doçun azquero

ezin neyque besteric

domecaan etorrico naiz

eztot eguingo faltaric

ascotan ondo gueratu çatez

ene lindea bacarric

 

Alboan: Joan Lopez

de Vicuna testigo

del dicho lu-

gar de Çu-

açu

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—