17. or. atz.

 

Linda damachoa

nola çanode

beti pensamentuan

galçaen çaytue

 

Eçer trabajuric

oyta badoçu

ene laztanchoa

arren esaçu

guztiau çurea nax ta

erraz daquiquet

beti pensamentuan

galçaen çaitue

 

Ene laztanorrec

arren esaçu

laztan ninduquezun

on banerechu

çure mutil ninçan

gura çenduquez

beti pensamentuan

galçaen çaitue

 

Ynoen bildur baga

arren esaçu

çeure pensamentuan

çer daducaçun

çurequin ene faltaoc

estalico det

beti pensamentuan

galçaen çaitue

 

Eskuineko zutabean: Linda damachoa

nola çanode

beti pensamentuan

galçaen çaytuez

 

Eçin travaxa

ybar ybar

lelo (Irakurtezina)alelo

ybar ybar lelo

xea suturadoc

egui dave çece

adar vaguea

audicaroc naun

deusay golpea

ylgo vere va(i)ten

uay ay eguiten

aren burlea

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—