4. or. atz.

 

[...] eben burua bere besoaen ganean eta Sil-

[...] bigueleari ychita artu eben berequin

[...] arpa bat eta asi çan bere mina Sil-

[...]declaraetan manera onetan

 

[...]ic esango ditudan berbaoc

[...]go dira guchi baçu

[...]eau dodan azquero

[...]ditut nic començadu

 

[...]engo ene penea

[...]ingo doçu donçellea

[...]n erexteagati

[...]la cateea

 

[...]ai yçango

[...] atean

[...]an guero

[...]a

 

[...] banaguiçu

[...]ati

[...] ene laztana

[...]ot çugaiti

 

[...]a Silveroren berva

[...]bentanea eta Silve-

rori

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—