36. or. aur.

 

1190

 

Un lugar mill vezes se asentaba

y a su ventura mala maldezia

 

Ezkerreko zutabean: Aitac ezcondu ezpanaguy

neurauni ezconduco nax sarri

 

1

Jaio azquero serbidu deut

ezcondu nagui onezquero

ezconquetaco edadea deut

oguei urrtean elduzquero

çorigaxtoan jaio ninçan

ezcondu baga yl banadi

aytac ezcondu ezpanagui

neurauni ezconduco nax sarri

 

2

Gau egunetan beti nago

esecoaquin deadarrez

senarr gureac oita nago

esecoxeoc beti barrez

oraingaño gaztea ax ta

urrtexe baten goza adi

aytac ezcondu ezpanagui

neurauni ezconduco nax sarri

 

3

Oy nolaco atrenpea

darabildan ancaetan

banequique goruetan

gonearequin atorrea

saldu neique gorrguerea

aregaz ezer al banegui

aytac ezcondu

 

4

Ayn eguin jat az andia

neure çilonen arteçean

jarri banadi sugatean

beroetan jat yturria

eguingo jat min oria

rremediadu ezpanadi

aytac ezcondu ezpanagui

 

Eskubiko zutabean: 5

Nun bere baita asco dago

enetaco doloreric

ezta munduan morroeric

norrc desaquedan nola ago

oraçio ta beti nago

osoac ayta jan balegui

aytac ezcondu ezpanagui

 

6

Çerençat deut lau bost gona

ez aseguinic arrçaiteco

gura dodana eguiteco

ebilico nax orra ona

arrtuco deut coipe ona

denporatan el banadi / aytac /

 

7

Legue baliz escaetan

amorosari lançetea

baniqueo nic aurraldea

(Ezabatuta) escuetan

ucabila musuetan

yçorra ezpanaagui

aytac ezcondu ezpanagui

 

8

Neurau baño nor? ete da

ederrago donzellaric

mutil gose on guraric

mundu guztian ez ete da

bancito bati berba

palagadu al banegui

aytac ezcondu ezpanagui

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—