3. or. atz.

 

Alboan: Ez naiz curi edera balaz eran laztana amorez

gal dadila gazderiz lana balaz eran banaiz cu-

re banaiz goçacu

 

Artu eben biguelea eta utra boz amoro-

soaz asi çan manera onetan cantaeta

 

Poeta gacha idoro doçu

sirena ene laztana

[...] bentajaoc esateco

[...] nigana

[...]

[...] utra tristeric

[...]ic eztacarte

[...]ztioc yfiniric

[...]chadu dei detizque

[...] etorriric

[...]ate

[...] eguiric

[...]

[...]çuçu

[...]chizcoac

[...]açu

ala

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—