2. or. atz.

 

[...]sirenaren berbea çegaz utra

[...]artu eben esan çituan

[...]c ençun ebelaco bada e-

[...]an Silvero egoala Sirena

[...]ilveroren aposentura utra

[...]az çeñac an egoan silla

[...]berbaoec esaten asi

[...]n Silvero nagoçu leen

[...]arso oriec osteango da

[...]el baten çeure escuz

[...]dequidaçula çegati

[...]baçu nic bere

[...]goçu erregutan

[...]au esanda

[...] eben Si

[...]an lecu

[...] baga

[...]ti Sirenac

[...]ten acorda

[...]t escrevie

 

[...]di eçe eçin

[...]cuc

[...]ura

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—