1. or. aur.

 

Alboan: Digo yo el tesorero mayor que mas vale un doblon para moças alcançar

que en su puerta cantar una muy dulçe cançión pues esto es muy aprovado

que os mata recobrar mira que mientras tanto podreis bien regar

 

Bero e [...]

edan egu [...]

bere ugaça [...]

tiac bere [...]

pensadu eu[...]

bada Silve[...]

ydoro bagu[...]

du eben car[...]

manera on[...]

 

Ainbat eta [...]

neure begui[...]

daucadan [...]

carta oneta[...]

uste dot dau[...]

nau eçautu[...]

badau bere[...]

orri mila bider[...]

causea dan azquero[...]

ri remedio emun jagui [...]

ain andia dan azquero edo bes[...]

ric yçango ezpada bere nai bequi[...]

escu delicaduocaz carta oni eranç[...]

nai ezpadau ni çure mesedeorr[...]

yl nadin nagoan lecurea[...]

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—